BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Mali Tablo ve Cetveller > Gider Mali Tablolar >

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   Ödenek tarihi girildikten sonra kurumsal bütçe kodu seçilir.

   Raporun kaç düzeyli istendiği belirlenerek ödenek üstü harcamaların raporlanma durumu seçilir.

   Muhasebe birimi boş bırakılabileceği gibi aşağı açılır pencere yardımıyla seçilebilir.

   Muhasebe yetkilisinin ismi manuel yazılarak sol üstte yer alan “Yazdır” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.