BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Mali Tablo ve Cetveller > Gider Mali Tablolar >

BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Birim Bütçe Kayıt numarası mercek yardımıyla seçilir.

   İstenirse bu alan boş bırakılarak tüm birimlerin bilgisine ulaşıla bilinir.

   Raporun alınmak istendiği tarih aralığı belirlendikten sonra önceki yılların raporlanma dönemi seçilir. “Yazdır” butonuna tıklanarak rapora ulaşılır.