BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Mali Tablo ve Cetveller > Gider Mali Tablolar >

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   İlk ve Son Kurumsal bütçe kodu belirlendikten sonra raporun alınmak istendiği tarih aralığı girilir. Önceki yıllara ait verilerin yer alması isteniyorsa evet şeklinde bırakılmalıdır. “Yazdır” butonuna basılarak rapora ulaşılır.