BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Cetvelleri >

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Raporun alınmak istendiği tarih aralığı belirlenerek, ekonomik düzey seçilir.

   Önceki yılların raporlanma durumu evet ya da hayır biçiminde belirlendikten sonra “Yazdır” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.