BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Raporları >

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Birim Bütçe Kayıt numarası mercek yardımıyla seçilerek ya da boş bırakılarak ilk ve son tarih aralığı doldurulur. N-1, N-2 yıl raporlanacak mı soruları yanıtlandıktan sonra sırasıyla “Yazdır” ve “İndir” butonları tıklanarak rapora ulaşılır.