BÜTÇE KURUMSAL KODLARI TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Bütçe Kodları ve Hesap Planı Girişi > Kurumsal Bütçe Kodları Tanımları >

BÜTÇE KURUMSAL KODLARI TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Kurumsal Bütçe Kodları dört düzey olarak tanımlanmaktadır.

   İlk düzey Mahalli idareleri belirtir ve 46 kodunu alır.

   Cari yıl belirlendikten sonra Kurumsal Bütçe kodu alanında ilk düzeye 46 yazılarak açıklama kısmına kadar “Enter” butonuyla ilerlenir.

   Açıklama bölümüne “Mahalli İdareler” yazıldıktan sonra “Kayıt” butonu tıklanır. Böylece ilk düzey tanımlanmış olur.

 

 

   İkinci kademe ilin plakasıdır (Mardin 47, Diyarbakır 21, Van 65 vs.) Bu alana plaka kodu yazıldıktan sonra açıklama kısmına ilin adı yazılır ve “Kayıt” butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

 

 

   Üçüncü düzey kurumu belirtir. 3 Sular idarelerini belirtirken, Bitlis Belediyesi 2, Van Edremit Belediyesi 9 ile tanımlanır. Açıklama kısmına kurum adı yazılarak “Kayıt” butonu tıklanır.

 

 

   4. düzey müdürlük ve başkanlıkları belirtir. Kod yazıldıktan sonra açıklama kısmına müdürlüğün/başkanlığın adı yazılarak “Kayıt” butonu tıklanır.