BÜYÜK DEFTER

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yardımcı Defter Raporları >

BÜYÜK DEFTER

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   Büyük defter, yevmiye defterlerine kaydedilmiş olan işlemleri buradan alarak sitemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan muhasebe defteridir. Büyük defterin diğer adı da Defteri Kebir'dir.

 

   Yevmiye defterlerine yapılan işlemler tarih ve işlem sırasına göre, belli bir düzenlemeye tabi tutulmadan yazılır. İşletmenin muhasebe işlemlerinin takip ve kontrolü için muhasebe kayıtlarının hesaplara dağılımının daha düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ister. Bu nedenle hesaplardaki hareketliliklerin takip ve kontrolü için ayrı bir deftere ihtiyaç duyarlar. Bu hesaplarda oluşan rakamların sistemli bir şekilde bir araya getirilmesi ve dağıtılması işlevini gören deftere büyük defter (defteri kebir) adı verilir. Büyük defter tutulması zorunlu bir defterdir.

 

   Büyük defter muhasebenin sınıflandırma fonksiyonu yerine getiren defterdir. Büyük defterlerden elde edilen rakamlar diğer muhasebe dokümanları için birer kaynak niteliği de taşımaktadır. Bu nedenle büyük defter kayıtlarının muhasebenin sağlıklı yürümesi açısından tutulmasının gerekliliği son derece önemlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Birim Kayıt Numarası seçildikten sonra ilk ve son yevmiye tarihi ile ilk ve son yevmiye numarası belirlenir.

   Defterin çekilmek istendiği hesap kodları belirlenir.

   100 ile 999 Aralığı bırakılırsa tüm hesap kodlarının dökümü gelecektir.

   Kapanış fişi dahil edilsin mi ve genel toplam alınsın mı soruları yanıtlandıktan sonra “Yazdır” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.