CARİ YIL SONU FİŞLERİNİN OLUŞTURULMASI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri >

CARİ YIL SONU FİŞLERİNİN OLUŞTURULMASI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cari yıl bitiminde oluşturulması gereken yevmiyelerin otomatik olarak oluşturulmasını sağlayan ekranlar bu başlık altında yer almaktadır.