MALİ HİZMETLER BİRİMİ MODÜLÜ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  »WebMOS Yardım«

MALİ HİZMETLER BİRİMİ MODÜLÜ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

webmos2

 

Web Tabanlı Mahalli İdareler Otomasyon Sistemi başlığı altında Mali Hizmetler Birimi Modülü yer almaktadır. Bu modül tıklandığında Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe, Gelir Programları ve Amortisman Takibi başlıkları görüntülenmektedir.