İCRA DOSYA MASRAFLARI TAHAKKUK RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > İcra İşlemleri > İcra Raporları >

İCRA DOSYA MASRAFLARI TAHAKKUK RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

1)Masrafları görüntülenecek olan icra

dosyasının numarası manuel olarak girilir

veya mercek tıklanarak seçilir.

2)“Yazdır” butonu tıklanarak dosya

     masrafları tahakkuk raporu görüntülenir.

 

RAPOR ÖRNEĞİ