iCRA DOSYASI GÜNCELLEME İŞLEMİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > İcra İşlemleri > Dosya Açma ve Güncelleme İşlemleri >

iCRA DOSYASI GÜNCELLEME İŞLEMİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu ekran ile icra borcunu ödeme yetkisi olmayan vatandaşa tahsilat izni verilmektedir. Ayrıca bu ekran aracılığıyla dosya kapama tarihi güncellenebiliyor ve takip talebi ayrıntılı masraf bilgileriyle oluşturulabiliyor.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kısa adıyla UYAP; yönetim bilişim sistemlerinden biri olan yargı birimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu kâğıtsız ortama taşıyan bir bilgi

 

 

 

1)Dosya numarası girilip enter tuşlandığında o dosyaya ait bilgiler ekrana gelir.

2)İşlem dosya kapama şeklinde olacaksa dosya kapama tarihi girilir ve işlem butonuna tıklanır.

3)İşlem vatandaşa ödeme yetkisi verme şeklinde ise tahsilat izni ‘Evet‘ olarak seçilir ve işlem butonuna tıklanır.