iCRA DOSYASI OLUŞTURMA

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > İcra İşlemleri > Dosya Açma ve Güncelleme İşlemleri >

iCRA DOSYASI OLUŞTURMA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Borcunu kendi rızası ile ödemeyen borçluya icra dosyası oluşturulacak olan ekrandır.

icra1

1)İşlemin yapılabilmesi için sicil numarasının ya da abone numarasının yazılarak Enter tuşuna basılması gerekmektedir.

2)Dosyası oluşturulacak olan borcun listeden seçilerek yanındaki mavi kutucuğun işaretlenmesi gerekir.

3)Sol üst köşede yer alan işlem butonuna basılarak dosya numarası oluşturmak üzere bir ekran daha açılır.

 

icra2

1)İşlemin yapılabilmesi için dosya numarasının yazılarak Enter tuşuna basılması gerekmektedir.

2)Enter tuşuna basıldığında sistemde kayıtlı olan sicil numarası veya abone numarası gelecektir. Eksik kalan sicil veya abone numarası yazılır. İşlem tuşuna tıklanır.

3)Geri dönüştürülecek olan dosyanın listeden seçilerek yanındaki mavi kutucuğun işaretlenmesi gerekir.

4)Sol üst köşede yer alan işlem butonuna basılarak işlem tamamlanır.