İCRA İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları >

İCRA İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

  İcra işlemleri Gelir Programları alt modülünde yer almaktadır.

İcra işlemleri için dosya açma ve güncelleme işlemleri seçilerek ödeme emri oluşturulur.

Avukatlar kolay ve hızlı biçimde icra davaları açabilir ve takip ettikleri icra dosyalarının tüm aşamalarını sistem üzerinde takip ve idare edebilirler.