İCRA RAPORLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > İcra İşlemleri >

İCRA RAPORLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   Gelir programları  alt başlığında yer alan İcra raporları icra işlemleriyle ilişkili olan rapor listelerine erişimi sağlar.

Dosya tarihine göre icra raporları ve İcra dosya masrafları tahakkuk raporlarının yazdırıldığı ekranlardan oluşmaktadır.