İCRA TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > İcra İşlemleri >

İCRA TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

   İcra tanımları Gelir programları, İcra Program Parametreleri menüsü,icra modülü içinde kullanılan tanımların    

oluşturulduğu modüldür.

   İcra program parametrelerinin içerdiği veriler mevzuata uygun biçimde girilmektedir.