İDARİ YAPTIRIM TUTANAĞI LİSTESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Zabıt Varakları ve Para Cezaları > Raporlar >

İDARİ YAPTIRIM TUTANAĞI LİSTESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Belli tarih aralığı ve suç bilgileri kriteri ile sorgu yapılabilen idari yaptırımların kayıt defterine ulaşabileceğimiz ekrandır.

   İdari yaptırım tutanağı ekranı açılır tarih aralığı girilir yazdır butonuna tıklanır.

   Eğer suç faaliyetine göre ayrım yapmak istenirse “suçu” olarak adlandırılan başlıktan suç faaliyeti seçilmelidir.