İDARİ YAPTIRIM TUTANAĞI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Zabıt Varakları ve Para Cezaları > Veri Giriş İşlemleri >

İDARİ YAPTIRIM TUTANAĞI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   Topluluk halinde yaşayan insanların, yine kendileri tarafından kabul edilen uyulması zorunlu düzen kurallarına aykırı davranılması halinde, toplumun bu ihlale karşı gösterdiği tepkiye yaptırım denilmektedir.

   Bu olgu, hukuk düzeninin tesis edildiği ilk andan itibaren, özellikle ceza hukukunun en önemli uğraş alanını oluşturmaya devam etmiştir.

   Bu ihlaller için personel tarafından kişi veya kurumlara cezai yaptırım işlemi uygulanır.

   Örnek olarak;Umuma açık kaldırım işgali, kapalı alanda sigara içmeye göz yumma gibi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bu işlemi WebMOS programından uygulamak için idari yaptırım tutanağı ekranına gelinir.

   Yeni butonuna tıklanır ve sistem yeni bize yeni bir sıra numarası verir.

   Bu alanda idari yaptırım yapılacak kişi veya tüzel kişi bilgileri girişi ve kabahat bilgileri girişi yapılır yani ekranda görünen tüm bilgilerin girişi önemlidir.

   Buradaki alanların girişinden sonra kayıt işlemine tıklanır.

 

 

 

 

   Yapılan kabahat bilgileri girişinden sonra ikinci olacak yapacağımız işlem yaptırım tahakkuk işlemidir.

   Yaptırım tahakkuk işlemi için kayıt yaptığımız beyan sıra numarası yaptırım bilgileri ekranından çağrılır, yaptırım ve tahakkuk ekranı geçilir bu ekranda kurumun belirlediği cezai gelir numarası seçilir, tutar girilir tahakkuk işlemine tıklanır ve akabinde gelen ekranda tahakkuk onay işlemine tıklanır veya kısa yoldan sadece onay işlemine tıklanabilir.