DEFTER/SAYFA/TAKSİM SIRALI ABONE LİSTESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Abone Bilgileri Raporları >

DEFTER/SAYFA/TAKSİM SIRALI ABONE LİSTESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Abone listelerinin defter/sayfa/taksim sıralı olarak yazdırıldığı ekrandır.

 

 

1) Kurum adı seçildikten sonra sözleşme durumu seçimi yapılır.

2) İlk ve son defterin sayfa/taksim numarası yazılır.

3) İlk sıra numarası ile ilk sayfa numarası yazılır. Rapor tipi seçildikten sonra “yazdır” butonu tıklanır.