ÖDENEK AKTARIMI LİSTESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Yardımcı Muhasebe İşlemleri > Ödenek Aktarımı ( Münakale ) >

ÖDENEK AKTARIMI LİSTESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   İstenen kriterlere göre ilk ve son kayıt, Karar numarası ve yevmiye tarihi alanları doldurularak “Yazdır” butonu tıklanır.

   Böylece listeye ulaşılır.