ÖDENEK AKTARIMI GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Yardımcı Muhasebe İşlemleri > Ödenek Aktarımı ( Münakale ) >

ÖDENEK AKTARIMI GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   Ödenek aktarımı (Münakale) işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken ilk husus, önce düşüş sonra ise artış işlemi yapılmasıdır. Yani, ödeneği fazla olan koddan öncelikle düşüş yapıp, ödeneği yetersiz olan koda artışını daha sonra gerçekleştireceğiz.

 

   Kayıt numarası otomatik olarak gelecektir. Karar tipi Encümen, Meclis, Yönetim Kurulu ve Olur seçeneklerinden biri seçilir ve tarih yazılır. Yevmiye numarası ve tarihi otomatik olarak gelecektir.

 

   İşlem tipi düşüş olarak seçilir (İkinci aşamada artış seçilecektir). Münakale tipi olarak iki seçenek karşımıza çıkmaktadır. Kurum İçi Aktarmalar ve Yedek Ödenek Aktarımları. Bu alanda dikkat edilecek husus Yedek ödenekten yedek ödeneğe aktarım yapılacağı hususudur.

 

   Düşüşün yapılacağı Kurumsal, Fonksiyonel, Finansal ve Ekonomik bütçe kodu girilir. Bu işlemlerden sonra Mevcut ödenek tutarı otomatik olarak gelecektir. Münakale işlem tutarı girildikten sonra “Kayıt” butonu tıklanır. Oluşan kayıt, sağ tarafa atacaktır.

 

 

   Daha sonra aynı şekilde artış işlemine geçilir. Bu işlem yapılırken “Detaylı İşlem Sırası” iki olarak belirlenir ve aktarılacak kodlar girilip, tutar yazılır. Böylece münakale işlemi tamamlanmış olur.