ÖDEME AKTARIMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Ödenek Muhasebeleştirme İşlemleri >

ÖDEME AKTARIMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cari yıl otomatik gelen ekranda Kayıt numarası kısmına, Münakale yaparken oluşan kayıt numarası yazılır.

   Bu sayede tüm münakale bilgisi otomatik olarak ekrana gelecektir.

   İlgili ve Belge Düzenleme Nedeni seçildikten sonra “İşlem” butonu tıklanarak istenen fiş oluşturulur.

   Yevmiye numarası sıradaki kesin fiş olarak belirlenecektir.