ÖDENEK DIŞI HARCAMA TESPİT LİSTESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri > Hata Tespit İşlemleri >

ÖDENEK DIŞI HARCAMA TESPİT LİSTESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

   WebMOS Programı ödenek dışı harcamalara izin vermemektedir.

   Olası hatalı bir durumla karşılaşmamak için oluşturulmuş bir rapordur. Raporun alınmak istendiği cari yıl girildikten sonra “Yazdır” butonuna basılır ve eğer ödenek dışı bir harcama gerçekleşmişse tespit edilir.