ÖDENEK İMHALARININ OLUŞTURULMASI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri > Ödenek Devir ve İmha İşlemleri >

ÖDENEK İMHALARININ OLUŞTURULMASI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   Cari yılsonunda kalan ödeneklerin imha fişi bu ekran aracılığıyla gerçekleştirilir.

   Evrak işlem türü otomatik olarak gelmektedir. Belgeyi düzenleyen birim seçildiğinde sıradaki kesin fişe ait yevmiye numarası otomatik gelecektir.

   Yevmiye tarihi, ilgili adı, belge düzenleme nedeni, düzenleyen ve memur bilgileri girildikten sonra “İşlem” butonu tıklanarak imha fişi oluşturulmuş olur.