ÖDENEK MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri >

ÖDENEK MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   İlk başlığımız Ödenek Muhasebeleştirme İşlemleri başlığıdır. Bu ekranlar aracılığıyla “Başlangıç Ödeneği Muhasebeleştirme, Önceki Yıldan Devreden Ödenekleri Muhasebeleştirme, Ek Ödeneğin Muhasebeleştirilmesi ve Ödenek Aktarımlarının ( Münakale) Muhasebeleştirilmesi” işlemleri yapılmaktadır.