DENETİM iŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Zabıt Varakları ve Para Cezaları > Veri Giriş İşlemleri >

DENETİM iŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

• Tüketicinin Korunması Kanununa göre yapılan Denetimler

• Zabıta Müdürlüğümüze gelen vatandaş şikayetlerinin değerlendirilmesi

• Semt Pazaryerlerimizin kontrol ve denetimi

• Çevre Koruma Kanunun yüklediği sorumluluk kontrol ve denetimler

• İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile gerçekleştirilen   kontrol ve denetimler.

• Kaçak İlan ve Reklamların önlenmesi için yapılan kontrol ve denetimler

• Seyyar satıcılarla mücadele

• Dilencilerle mücadele

• Ana arter ve yol meydan işgallerinin kaldırılması ile ilgili kontrol ve denetimler

• Ana arter ve yol meydanlarda Trafik ve park düzenlemeleri

• İmar Kanunun yüklediği sorumluluklar ile ilgili kontrol ve denetimler

• Kaçak İnşaat ve gecekondu denetimi

• Gayrisıhhi müesseselerin denetimi

• Sıhhi müesseselerin denetimi

• Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetimi

• Öğle Dinlenmesi Kanunun Uygulanması

• Cadde, Sokak ve meydanlarda yapılan kontrol ve denetimler

• Yoksulların, yaşlıların ve Asker Eşlerinin memleketlerine sevklerinde yardımcı olmak

• Trafik ile ilgili kontrol ve denetimler

 

 

 

 

 

   Bu denetimler sonucunda faaliyetin durumuna göre çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır.

   WebMOS programından bu yaptırımların uygulanması için zabıta denetim işlemler ekranına gelinir.

   Yeni butonu ile sistemden yeni bir işletme sıra numarası alınır.

   İşletme bilgileri ve denetim bilgileri girilir.

   Denetim sonucu ve denetim sonucu yaptırım işlemi seçilir.

 

   Tüm bilgilerin girişinden sonra kayıt butonuna tıklanır.

   Kayıt yapılan belgenin yazıcı çıktısı için ise yazdır butonuna tıklanır.

   Karşımıza gelen ekrandan sonuç almak istediğimiz beyan bilgileri kriterleri girilir ve yazdır butonuna tıklanır.