DİĞER ÇEŞİTLİ GELİR İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları >

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİR İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   Diğer Çeşitli Gelirler Modülü Gelir Programları altında bulunur.

   Kurumlar tarafından yansıtılacak olan bir çok hizmete ait gelir kalemi bu modül kullanılarak vatandaşlara yansıtılır.

   Çeşitli Beyan Girişi tıklanarak modül açılır.