DİĞER ÇEŞİTLİ İŞLEMLER

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe >

DİĞER ÇEŞİTLİ İŞLEMLER

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

   Diğer Çeşitli İşlemler, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebenin yedinci alt başlığıdır.

   Bu başlık altında Sayıştay’a sunulacak rapor, ilam ve cetveller ulaşılmaktadır.