DİĞER ÇEŞİTLİ RAPORLAR

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları >

DİĞER ÇEŞİTLİ RAPORLAR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip0118

 

 

 

 

 

 

 

   Su Raporlarının alt başlıkları arasında yer alan Diğer Çeşitli Raporlar menüsü, dönemlere göre su tahakkuk ve tahsilat raporlarının, abone türüne göre dönemsel faturalar alacak raporlarının, yıllara göre dönemsel faturalar alacak raporlarının ve alacak fazlalığı sırasında bakiye raporlarının alındığı modülleri içermektedir.