DİĞER MUHASEBE PARAMETRİK TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler >

DİĞER MUHASEBE PARAMETRİK TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemlerin son başlığı Diğer Muhasebe Parametrik Tanımlarıdır.

   Bu başlık altında Muhasebe modülünü kullanırken ihtiyaç duyacağımız ilgili tanımlama, firma tanımlama, veznedar hesap kodları tanımlama gibi pratik tanımlama ekranları yer almaktadır.