DİĞER OTOMATİK MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri >

DİĞER OTOMATİK MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Otomatik Muhasebeleştirme İşlemlerinin son alt başlığı “Diğer Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri” dir.

   Bu başlık altında Banka Ekstrelerinin girişi ve muhasebeleştirme işlemi ile raporları yer alır.

   Ayrıca Amortismanlarla ilgili muhasebeleştirme işlemi de yine bu alanda bulunmaktadır.