DİĞER RAPORLAR

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > Memur Maaş > Memur Raporlar >

DİĞER RAPORLAR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

memurdigerraporlar

Memur Terfi Edenlerin Listesi

Bu ekranda istediğimiz bir dönem içinde terfi edenlerin listesini alabiliriz.

Eski derece kademesini emeklilik derece ve kademesini yeni derece ve kademesini görüntülemeyi sağlayan ekrandır.

 

Terfisi Gelenlerin Listesi

Bu ekran sicillerin son terfi tarihlerini ve yeni terfi yapacak sicillerin terfi listesini

görebiliriz. Bu menüden rapor aldığımızda puantaj kısmının kıdem bölümünde bu ay terfi si gelenlerin listesini görebiliriz.

 

Dinamik Personel Sicil Listesi

Bu ekranda sicilin tüm özlük bilgilerini tek tek seçme şansımız olan örnek olarak kimlik no,

Ana adı, baba adı, okulu, maaş gösterge, kıdem yılı gibi bilgilerin alınabileceği ekrandır.

 

Dinamik Personel Puantaj ve Tahakkuk Listesi

Bu ekranda ise hizmet puanları derece , kademe ler ve matrahları izleyebileceğimiz ekran

Burasıdır. Dinamik sicil listesi yapısındadır.

 

Dinamik Memur Kazanç Sahaları Raporu

Bu ekranda sicilin bordrosunda aldığı tüm kazanç kalemlerinin raporlarını alabileceğimiz

ekrandır. Bu ekranda rapor danemi girilip enter  ile onay verilmesi gereklidir.

 

Dinamik Memur Kesinti Sahaları Raporu

Bu ekranda sicilin bordrosunda aldığı tüm kesinti kalemlerinin raporlarını alabileceğimiz

ekrandır. Bu ekranda rapor danemi girilip enter ile onay verilmesi gereklidir.

 

Yemek Günü Listesi

Bu ekranda belli bir sicilin veya sicil aralıklarının puantajda girilen yemek günleri raporlarını listeler.

 

Memur İzinli ve Raporlu Puantaj Listesi

Bu ekranda sicile puantaj menüsünden girdiğimiz tüm rapor ve ücretli izin raporlarını

alabileceğimiz ekrandır.

 

Memur Kıdem Listesi

Bu ekranda sicil veya sicil aralıklarının kıdem yılını gün, ay, yıl bazında alabileceğimiz ekrandır.

 

Memur Yıllık Kazanç Sahaları Listesi

Bu ekran tüm memurların yıl boyunca aldığı kazanç kalemlerinin listesini veren ekrandır.

Menü ye girilip cari yıl yazılıp yazdır butonu ile o yılın tüm kazanç kalemleri dökülür.

 

Memur Yıllık Kesinti Sahaları Listesi

Bu ekran tüm memurların yıl boyunca aldığı kesinti kalemlerinin listesini veren ekrandır.

Menü ye girilip cari yıl yazılıp yazdır butonu ile o yılın tüm kazanç kalemleri dökülür.