DİĞER RAPORLAR

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > İşçi Maaş > İşçi Raporlar >

DİĞER RAPORLAR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

iscidigerraporlar

 

 

       SGK Eksik Gün Listesi

   Belli bir sicil in sgk daki eksik günlerini listeleyen ekrandır.

 

       İşçi Dinamik Personel Listesi

   Bu ekran sicilin tüm özlük bilgilerini tek tek seçme şansı veren, örnek olarak kimlik numarası, Anne adı, baba adı, okulu,      maaş gösterge, kıdem yılı gibi bilgilerin alınabileceği ekrandır.

 

       İşçi Dinamik Puantaj ve Tahakkuk Listesi

   Bu ekran ise sicil in veya sicillerin hizmet puanları, dereceleri , kademeleri ve vergi matrahlarını izleyebileceğimiz ekrandır.Dinamik sicil listesi yapısındadır.

 

       İşçi Dinamik Kazanç Listesi

   Bu ekran sicilin bordrosunda aldığı tüm kazanç kalemlerinin ayrıntılarını alabileceğimiz ekrandır.Menüye girip tahakkuk dönemi yazılıp enter (onay) tuşu ile onay verilmesi gereklidir.

 

       İşçi Dinamik Kesinti Listesi

   Bu ekran da sicilin bordrosunda aldığı tüm kesinti kalemlerinin raporlarını alabiliriz.Menüye girip tahakkuk dönemi yazılıp enter (onay) tuşu ile onay verilmesi gereklidir.

 

       İzin ve Rapor Günleri Listesi

   Bu ekran sicile puantaj menüsünden girdiğimiz tüm rapor ve ücretli izin raporlarını alabileceğimiz ekrandır.

 

       İşçi Kıdem Yılı Listesi

   Bu ekran sicil veya sicil aralıklarının kıdem yılını gün, ay, yıl olarak alabileceğimiz ekrandır.

 

       İşçi Sendika Aidat Listesi

   Bu ekran ile işçiden alınan tüm sendika aidat kesintilerinin listesini alabiliriz.

 

       İşçi Yıllık Kazanç Sahaları Listesi

   Bu ekran tüm memurların yıl boyunca aldığı kazanç kalemlerinin listesini veren ekrandır. Menü ye girilip cari yıl yazılıp yazdır butonu ile o yılın tüm kazanç kalemleri görüntülenir.

 

       İşçi Yıllık Kesinti Sahaları Listesi

   Bu ekran tüm memurların yıl boyunca aldığı kesinti kalemlerinin listesini veren ekrandır. Menü ye girilip cari yıl yazılıp yazdır butonu ile o yılın tüm kazanç kalemleri görüntülenir.