DÖNEM KAPAMA İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Diğer Muhasebe Parametrik Tanımları >

DÖNEM KAPAMA İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   Muhasebe işlemlerinde, yeni bir ya girerken tahakkuk dönemi açılmaktadır.

   Örnek olarak 2015 01 dönem Ocak ayını belirtir. Ocak ayı fişi, yevmiyeleri oluşturulduktan sonra 2015 02 dönemi başlar.

   Bu aşamada 2015 01 dönem kapatılmalıdır ki, yanlış bir işlemle o döneme ait yevmiyelerde, işlemlerde silme, değiştirme meydana gelmesin.

 

   Bunun için ekranda görülen tahakkuk dönemi doldurulup aktivasyon kodu “Aktif” yapılarak kaydedilir.

   Eğer dönem kapatılacaksa, mercek yardımıyla çağrılıp, aktivasyon kodu “Pasif” yapılarak kaydedilir.