DÖNEMLERE GÖRE SU TAHAKKUK RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Diğer Çeşitli Raporlar >

DÖNEMLERE GÖRE SU TAHAKKUK RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aşağı açılır listeden seçilmiş olan kurumun belirli döneme ait su tahakkuk işlemlerinin görüntülenmek istendiğinde kullanılması gereken ekrandır.

 

 

 

 

1) Rapor alınacak kurum seçilir. İlk ve son sicil numaraları manuel olarak yazılır.

2) İlk abone numarası ile son abone numarası yazılır.

3) Rapor alınacak döneme ilişkin yıl yazılır. Rapor tipi seçildikten sonra “yazdır” butonu tıklanarak dönemlere

göre su tahakkuk raporuna ulaşılır.