DÖNEMSEL İŞÇİ İCMAL RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > İşçi Maaş > İşçi Raporlar > İşçi Bordro ve İcmalleri >

DÖNEMSEL İŞÇİ İCMAL RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Personelin tüm kesinti ve kazanç kalemlerinin tek tek veya toplu rakamlar halinde alınabileceği, çalışan işçi sayısı, normal yevmiye ücreti, fazla mesai yevmiye ücreti gibi bilgilerin bulunduğu belgedir.