DÖNEMSEL SU TAHSİLAT RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Diğer Çeşitli Raporlar >

DÖNEMSEL SU TAHSİLAT RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aşağı açılır listeden seçilen kurumun gerçekleştirmiş olduğu tahsilat raporlarının dönemsel izlendiği ekrandır.

 

 

 

 

 

1) Su tahsilat raporu alınacak kurum seçilir ve rapor alınacak döneme ilişkin yıl yazılır. Rapor tipi seçildikten sonra sol üst köşede yer alan “yazdır” butonuna tıklanır.