DÖNEMSEL TAHAKKUK VE ARA TAHAKKUK İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Genel Olarak Kullanılan Programlar >

DÖNEMSEL TAHAKKUK VE ARA TAHAKKUK İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu ekrandaki veriler doldurularak belli döneme ait tahakkuk işlemleri ile tahsilatı gerçekleştirilememiş ya da eksik gerçekleştirilmiş işlemlerin düzeltmesi yapılmaktadır.

 

 

1) İşlemi yapan kurum seçilir. Abone numarası yazılıp “ENTER” tuşuna basıldıktan sonra sicil numarası ve abone türü, faaliyet türü otomatik olarak görüntülenir.

 

2) Sayaç durumu mercekten tıklanarak sayaç durum kodları arasından seçim yapılır.

3) Son endeks yazıldığında ara tahakkuk toplam tutarı otomatik olarak görüntülenir. “Tahakkuk” butonuna basıldığında tahakkuku gerçekleştirilen borç ekranın sağ tarafında görüntülenir.