DÖNEMSEL TOPLU MAKBUZ ÇIKARMA

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Genel Olarak Kullanılan Programlar >

DÖNEMSEL TOPLU MAKBUZ ÇIKARMA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Belirlenen abone türüne göre aşağı açılır listeden seçilen kurumun belli döneme ilişkin makbuzlarının toplu çıkarıldığı ekranı göstermektedir.

 

1) Yazıcının tipi seçilir. Kurum adı seçildikten sonra abone türü seçilir.

2) Toplu makbuz alınacak abonelerin tespiti için ilk abone numarası ile son abone numarası yazılır ve “yazdır” butonuna tıklanır. Böylece dönemsel makbuz çıkarma işlemi gerçekleştirilir.