DOĞRUDAN TEMİN İŞ RAPORLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Doğrudan Temin Programı > Doğrudan Temin Raporları >

DOĞRUDAN TEMİN İŞ RAPORLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Yapılan teminlerin genel bir listesini sunmaktadır.