DOĞRUDAN TEMİN KAYIT FORMU RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Doğrudan Temin Programı > Doğrudan Temin Raporları >

DOĞRUDAN TEMİN KAYIT FORMU RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

İlgili teminlerin filtre alanı eklenerek birimsel bir rapor almamızı sağlar.