DOĞRUDAN TEMİN PARAMETRİK TANIMLAR

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Doğrudan Temin Programı >

DOĞRUDAN TEMİN PARAMETRİK TANIMLAR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

dogrudanteminparametrik

 

  Doğrudan Temin Parametrik Tanımlar Bölümünde;

 

Doğrudan Temin Türü Raporu ve Doğrudan Temin Tipi Tanımları ekranları bulunmaktadır.