DOĞRUDAN TEMİN RAPORLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Doğrudan Temin Programı >

DOĞRUDAN TEMİN RAPORLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Doğrudan Temin Raporları içerisinde, İş Raporları ve Kayıt Formu Raporu adı altında 2 başlık yer almaktadır.