DOĞRUDAN TEMİN TÜRÜ TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Doğrudan Temin Programı > Doğrudan Temin Parametrik Tanımlar >

DOĞRUDAN TEMİN TÜRÜ TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Sıra numarası sistem tarafından otomatik verilir.

   Açıklama alanına tanımlamak istediğimiz parametreyi yazarız.