EK ÖDENEĞİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Ödenek Muhasebeleştirme İşlemleri >

EK ÖDENEĞİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cari yıl, ilk kayıt ve son kayıt sıra numaraları ile ödenek tarihi otomatik gelmektedir.

   Belgeyi düzenleyen birim seçildikten sonra yevmiye numarası gelir.

   Bu numara sıradaki boş Kesin Fiş numarasıdır.

   Evrak işlem türü “Ek ve Olağan Üstü Ödenek Fişi” olarak belirlenir.

   Yevmiye tarihi belirlendikten sonra, belge düzenleme nedeni seçilir. Ardından “İşlem” butonu tıklanarak istenen yevmiye elde edilir.