ÇEK LİSTESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Muhasebe İşlemleri > Yardımcı Liste ve Raporlar >

ÇEK LİSTESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Belli bir tarih aralığında belge tipi belirterek ( Çek, Gönderme Emri, Banka Teslimatı) alınan rapordur.

   Raporda yevmiye numarası, yevmiye tarihi ve hesap tutarı gibi bilgilere ulaşılır.