EK VE OLAĞANÜSTÜ ÖDENEK İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Yardımcı Muhasebe İşlemleri >

EK VE OLAĞANÜSTÜ ÖDENEK İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   Bu ekranlar aracılığıyla ek ödenek girişlerini ve raporlama işlemlerini gerçekleştiririz.

 

  Bütçelerde ilave ödenek ihtiyacı, aşağıda belirtilen nedenlerden doğmuş olabilir.

1- Başlangıç Ödeneklerinin yetersizliği Devlet hizmetlerinin karşılığı olarak bütçede öngörülen ödenekler, başlangıçta bütçeye yetersiz olarak konulmuştur.

Bütçe gelirleri yüksek gösterilirken, bütçe giderleri de özellikle düşük tutulmuş olabilir.

 

2- Yıl İçerisinde Ortaya Çıkan İhtiyaçlar Bütçenin uygulandığı yıl içerisinde ortaya çıkan deprem, su baskını gibi olağanüstü haller, kamu personelinin maaş ve göstergelerinde yapılan ek düzenlemeler, ilave yatırım ihtiyacı gibi nedenlerle ek ödenek ihtiyacı doğmuş olabilir.

 

3- Ekonomik Hedeflere Ulaşılamaması Bütçeyle birlikte öngörülen temel ekonomik hedeflere ulaşılamaması ve bu hedeflerdeki sapmalar nedeniyle de ek ödenek ihtiyacı doğmuş olabilir.