EL TERMİNALİNDEN DOSYA ÇEKİLMESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > El Terminali İşlemleri >

EL TERMİNALİNDEN DOSYA ÇEKİLMESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Abonenin bölgesinde tanımlanan el terminali nosu seçilir

   Data dosyası tip seçilir

   Gözet butonu ile ilgili dosya konumundan seçilir

   İşlem butonu ile yükleme işlem tamamlanır.