EL TERMİNALİNE DOSYA HAZIRLANMASI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > El Terminali İşlemleri >

EL TERMİNALİNE DOSYA HAZIRLANMASI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Abonenin bölgesi seçilerek yüklenecek defter numarası sisteme girilir

   Dönem bilgisi ve ilk ödeme, son ödeme bilgileri istenilen şekilde girilir

   Ortalama safriyat sistemde tanımlı olarak doldurulur.