EMLAK BEYAN DÖKÜMÜ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Emlak Vergisi Gelirleri > Emlak Beyan İşlemleri > Emlak Beyan Raporları >

EMLAK BEYAN DÖKÜMÜ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

1) Beyan dökümü almak isteyen kişinin sicil numarası yazılır.

2) Cari yıl yazıldıktan sonra ilk bina ve son bina numaraları doldurulur.

3) Beyan durumu açık ya da kapalı olma durumuna göre seçildikten sonra “Yazdır” butonuna basılarak dokümana ulaşılır.