ENCÜMEN KARAR TİPİ TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Zabıt Varakları ve Para Cezaları > Tanımlar >

ENCÜMEN KARAR TİPİ TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Zabıt varakaları ve para cezaları ile ilgili encümen karar numarasının ve karar başlığının WebMOS programında kaydının yapılabileceği menüdür.

   Encümen karar tipi tanımlamak için encümen karar tipi tanımları ekranı açılır yeni butonuna tıklanır ve sistem bize yeni bir sıra numarası verir.

   Açıklama kısmına karar numarası ve başlık yazılıp kayıt butonuna tıklanır.